domingo, 29 de noviembre de 2015

El himnoLa republicana Francia ha rendido un sobrio y solemne homenaje a las víctimas del terrorismo yihadista. Lo ha hecho con la dignidad que quieren la inmensa mayoría de los franceses, en un marco también sobrio y monumental, el palacio de los Inválidos, que de residencia para militares jubilados e inválidos, hoy está ocupado por una serie de museos y otros edificios, además de albergar la tumba de Napoleón Bonaparte.

En el patio central sonó el himno nacional francés, La Marsellesa, cuya letra habla de la patria, de la tiranía, que llama a las armas porque a finales del siglo XVIII no quedó a los franceses otro remedio, como quizá ahora; se habla de “magnánimos guerreros” y es, en conjunto, un canto a la libertad, que dirigieron aquellos ilustrados burgueses de la Francia dieciochesca y luego siguieron los sans culottes y otros grupos. Aquellos demócratas jacobinos llevaron a cabo unos cambios en la sociedad francesa que ya fueron irreversibles; los girondinos llevaron la revolución a buena parte de Europa conociéndose así las ansias de libertad y de justicia de una parte de sus pueblos…

El himno de los franceses les une: por unos momentos se olvidan de los que han robado a la patria y los que han sufrido la rapiña, se olvidan de la clase a la que pertenecen, se olvidan de sus orígenes y de sus suertes respectivas, se olvidan los de debajo de los sufrimientos de sus familias y se unen todos para entonar el himno grandioso.

El himno nacional español no tiene letra, y quizá sea mejor que no la tenga, porque a saber la que le hubiese impuesto cualquier gerifalte con las bendiciones del poder, tantas veces en manos de espadones y déspotas en España. Hubo intentos, desde casi siempre, de que el himno español tuviese letra, pero no cuajó ninguna. Además el himno de España no une a todos como en Francia La Marsellesa; aquel no tiene el empuje, la virtud, la fuerza del nuestro, y aunque un himno no sea más que un símbolo, los símbolos han servido para crear conciencias en muchas ocasiones.

Fue una lástima que, durante la transición política española, a finales de los años setenta pasados, no se adoptase el himno de Riego, que estuvo en vigor durante las dos Repúblicas españolas, pero también durante unos meses a principios de los años veinte del siglo XIX y durante el reinado de Isabel II. También habla de soldados que son requeridos por la patria, habla de combatir a la tiranía, de la vida y de la muerte, llegada esta en ocasiones defendiendo la libertad… Durante la transición no fue posible reinstaurar el himno de Riego, si es que alguien pensó en ello, porque estaban todavía los que habían vencido en la guerra ojo avizor, como demostraron en 1981.

El himno de Riego, que cantaron los milicianos durante la guerra de 1936, sí pudo unir a muchos españoles y entusiasmar a otros tantos. Pero la diferencia entre Francia y España es que allí los símbolos son representativos del sentir colectivo, mientras que en España (su historia manda) la disidencia es norma. Lástima. 

L. de Guereñu Polán.

sábado, 28 de noviembre de 2015

O SECUESTRO DE EUROPA


Non sei en que estarían pensando os grandes artistas Rembrandt, holandés, e Rubens, flamenco, cando estaban pintando o famoso cadro do secuestro da princesa Europa polo deus Zeus –un tema que inspiraría a moitos outros artistas como por caso P. Picasso-. Pero si é certo que nestes derradeiros anos, e aproveitando a grande crise, a Europa das liberdades, os dereitos democráticos e o estado de benestar está sendo secuestrada polo capital financeiro e comercial quen conta para elo coa axuda da chamada troica (FMI, BCE CE). Malia que se a mitoloxía concede un final feliz a aquel secuestro –tiveron tres fillos- o actual ten un transcorrer desastroso para esta Europa –moi especialmente para as clases de rendas medias e baixas-. Un final que aínda está por escribirse pero que pode seren terrible, pode ser a morte da Europa das liberdades e os dereitos democráticos, da Europa do estado de benestar.
I e que Europa, a Unión Europea, foi secuestrada polo capital financeiro e comercial quen aproveitando a servidume da maioría do gobernos europeos e utilizando a troica como estilete e rebarbadora está saqueando Europa en beneficio propio.
As probas son continuas e a cada cal mais escandalosa. Algunhas das mais recentes teñen como actores principais ao Presidente do Eurogrupo (o socialdemócrata holandés Jeroen Disselblöem), o Presidente da Comisión (o liberal luxemburgués Jean-Claude Juncker) e o presidente do Banco Central Europeo (o banqueiro Mario Draghi). Uns políticos que lideran a chamada “troica” quen, co apoio da maioría dos gobernos europeos, impón nos estados da UEM as políticas de axuste fiscal, rebaixa salarial e privatización de activos públicos que tanto dor e sufrimento están provocando nas clases populares europeas.
En relación aos dous primeiros (Disselblöem e Juncker), e a pesares do silencio cómplice da maioría dos medios altofalantes europeos, vimos de saberen que tiveron fai pouco tempo un grande protagonismo a hora de facilitar o branqueo de diñeiro a grandes fortunas europeas: todo un exemplo de gobernantes decentes e honestos. Sendo J.C. Juncker e J. Dijsselbloem ministros de finanzas de Luxemburgo e Holanda, respectivamente, “creouse o maior enramado de fraude fiscal que ten coñecido Europa, deseñado para permitir que as multinacionais e grandes corporacións evadan impostos a grande escala en prexuízo dos países membros da UE que agora dirixen. Ademais durante mais de 15 anos bloquearon tódolos intentos da Comisión Europea por corrixir este sistema impositivo que defraudou miles de millóns de euros as arcas públicas… e que ata agora mesmo logrou ocultar esas vindas a propia Eurocámara, cuxos parlamentarios seguen tendo vetado o acceso aos documentos que demostran a responsabilidade persoal deses dous políticos neste xigantesco saqueo as Facendas dos seus socios (ENRIQUE BAYO: “Os documentos secretos que a UE oculta ó Parlamento europeo” PUBLICO DIXITAL 20.11.2015).
Estes persoeiros, que tiveron un grande protagonismo na negociación do terceiro rescate para Grecia formando parte do núcleo duro da negociación, cando Yanis Varoufakis –naquela ministro de Finanzas grego- presentou o seu plan de redución do déficit fiscal que incluía entre outras medidas a loita contra a enorme fraude fiscal que existe en Grecia e unha maior carga fiscal as rendas do capital, foron quen de rexeitar estas propostas para poñer o acento na rebaixa das pensións públicas, dos salarios reais e na privatización de activos públicos. Para eles a loita contra o fraude e a prol dunha maior xustiza fiscal –que defendía Syriza- “non eran relevantes”. Coido que sobran comentarios sobre a catadura moral e o talante ético destes persoeiros políticos que representan a chamada “troica” quen goberna a UEM. Parecera que para eles rexe a máxima de: “axuste fiscal si pero fraude fiscal tamén”.
En relación ao inefable M. Draghi, presidente do BCE –tamén membro da troica-, cabe sinalar que no seu afán por facilitar liquidez a un mercado monetario no que o crédito –no caso das familias, as pemes e o comercio polo miúdo- non está nin se lle espera ocorréuselle a magnifica e novidosa (?) idea de: “animar aos bancos a relanza-la titulación” –ou sexa a especular- “e, xa que logo, a creación de produtos financeiros estruturados, os mesmos que levaron a creba no 2008 e que nos custaron un ril cando houbo que salvalos” (E. TOUISSANT e  P-GOTTINIAUX: “Súper Mario Draghi anda en Volkswagen”. PUBLICO DIXITAL, 13.11.2015).
Cabe preguntarse entón si M. Draghi está tolo ou é un irresponsable. Nada de iso, o director do BCE está, outra vez, facilitándolle un novo negocio a grande banca europea que é para o que está ese banqueiro. M. Draghi aconsella a banca europea que cree produtos financeiros estruturados e que os coloque no BCE como garantía. A cambio aquela recibirá financiamento do BCE, ao 0,05%, que poderá utilizar para…. especular coas débedas soberanas e/ou con outros produtos financeiros, e obter así zumentas ganancias ao tempo que se crean novas burbullas. Facelo con toda tranquilidade pois no caso de que houbera problemas ben con eses produtos financeiros estruturados ben cos títulos das débedas o BCE xa se encargará –o está facendo- de mercárllelos aos bancos para que así estes podan limpalos seus balances (E. TOUISSANT…..). Todo sexa por facilitarlle o crédito as familias, as pemes e ao comercio polo miúdo….!!!!.
Non está de mais lembrar que, tamén en relación a Grecia, M. Draghi co gallo de obrigar ao goberno de Syriza a fincarse de xeonllos e aceptar uns axustes brutais pechoulle a banca e ao propio goberno gregos as fontes de financiación colocando así, a ámbolos dous, ao borde da suspensión de pagos por falta de liquidez. Igualiño que está facendo agora coa grande banca europea!.
E si, son este tipo de persoeiros quen dirixen hoxe en día, por delegación da maioría dos gobernos europeos, a gobernanza na UEM. “Uns tipos estupendos”!!!!!.


Manoel Barbeitos Alcántara

viernes, 27 de noviembre de 2015

O SECUESTRO DE EUROPA

Non sei en que estarían pensando os grandes artistas Rembrandt, holandés, e Rubens, flamenco, cando estaban pintando o famoso cadro do secuestro da princesa Europa polo deus Zeus –un tema que inspiraría a moitos outros artistas como por caso P. Picasso-. Pero si é certo que nestes derradeiros anos, e aproveitando a grande crise, a Europa das liberdades, os dereitos democráticos e o estado de benestar está sendo secuestrada polo capital financeiro e comercial quen conta para elo coa axuda da chamada troica (FMI, BCE CE). Malia que se a mitoloxía concede un final feliz a aquel secuestro –tiveron tres fillos- o actual ten un transcorrer desastroso para esta Europa –moi especialmente para as clases de rendas medias e baixas-. Un final que aínda está por escribirse pero que pode seren terrible, pode ser a morte da Europa das liberdades e os dereitos democráticos, da Europa do estado de benestar.
I e que Europa, a Unión Europea, foi secuestrada polo capital financeiro e comercial quen aproveitando a servidume da maioría do gobernos europeos e utilizando a troica como estilete e rebarbadora está saqueando Europa en beneficio propio.
As probas son continuas e a cada cal mais escandalosa. Algunhas das mais recentes teñen como actores principais ao Presidente do Eurogrupo (o socialdemócrata holandés Jeroen Disselblöem), o Presidente da Comisión (o liberal luxemburgués Jean-Claude Juncker) e o presidente do Banco Central Europeo (o banqueiro Mario Draghi). Uns políticos que lideran a chamada “troica” quen, co apoio da maioría dos gobernos europeos, impón nos estados da UEM as políticas de axuste fiscal, rebaixa salarial e privatización de activos públicos que tanto dor e sufrimento están provocando nas clases populares europeas.
En relación aos dous primeiros (Disselblöem e Juncker), e a pesares do silencio cómplice da maioría dos medios altofalantes europeos, vimos de saberen que tiveron fai pouco tempo un grande protagonismo a hora de facilitar o branqueo de diñeiro a grandes fortunas europeas: todo un exemplo de gobernantes decentes e honestos. Sendo J.C. Juncker e J. Dijsselbloem ministros de finanzas de Luxemburgo e Holanda, respectivamente, “creouse o maior enramado de fraude fiscal que ten coñecido Europa, deseñado para permitir que as multinacionais e grandes corporacións evadan impostos a grande escala en prexuízo dos países membros da UE que agora dirixen. Ademais durante mais de 15 anos bloquearon tódolos intentos da Comisión Europea por corrixir este sistema impositivo que defraudou miles de millóns de euros as arcas públicas… e que ata agora mesmo logrou ocultar esas vindas a propia Eurocámara, cuxos parlamentarios seguen tendo vetado o acceso aos documentos que demostran a responsabilidade persoal deses dous políticos neste xigantesco saqueo as Facendas dos seus socios (ENRIQUE BAYO: “Os documentos secretos que a UE oculta ó Parlamento europeo” PUBLICO DIXITAL 20.11.2015).
Estes persoeiros, que tiveron un grande protagonismo na negociación do terceiro rescate para Grecia formando parte do núcleo duro da negociación, cando Yanis Varoufakis –naquela ministro de Finanzas grego- presentou o seu plan de redución do déficit fiscal que incluía entre outras medidas a loita contra a enorme fraude fiscal que existe en Grecia e unha maior carga fiscal as rendas do capital, foron quen de rexeitar estas propostas para poñer o acento na rebaixa das pensións públicas, dos salarios reais e na privatización de activos públicos. Para eles a loita contra o fraude e a prol dunha maior xustiza fiscal –que defendía Syriza- “non eran relevantes”. Coido que sobran comentarios sobre a catadura moral e o talante ético destes persoeiros políticos que representan a chamada “troica” quen goberna a UEM. Parecera que para eles rexe a máxima de: “axuste fiscal si pero fraude fiscal tamén”.
En relación ao inefable M. Draghi, presidente do BCE –tamén membro da troica-, cabe sinalar que no seu afán por facilitar liquidez a un mercado monetario no que o crédito –no caso das familias, as pemes e o comercio polo miúdo- non está nin se lle espera ocorréuselle a magnifica e novidosa (?) idea de: “animar aos bancos a relanza-la titulación” –ou sexa a especular- “e, xa que logo, a creación de produtos financeiros estruturados, os mesmos que levaron a creba no 2008 e que nos custaron un ril cando houbo que salvalos” (E. TOUISSANT e  P-GOTTINIAUX: “Súper Mario Draghi anda en Volkswagen”. PUBLICO DIXITAL, 13.11.2015).
Cabe preguntarse entón si M. Draghi está tolo ou é un irresponsable. Nada de iso, o director do BCE está, outra vez, facilitándolle un novo negocio a grande banca europea que é para o que está ese banqueiro. M. Draghi aconsella a banca europea que cree produtos financeiros estruturados e que os coloque no BCE como garantía. A cambio aquela recibirá financiamento do BCE, ao 0,05%, que poderá utilizar para…. especular coas débedas soberanas e/ou con outros produtos financeiros, e obter así zumentas ganancias ao tempo que se crean novas burbullas. Facelo con toda tranquilidade pois no caso de que houbera problemas ben con eses produtos financeiros estruturados ben cos títulos das débedas o BCE xa se encargará –o está facendo- de mercárllelos aos bancos para que así estes podan limpalos seus balances (E. TOUISSANT…..). Todo sexa por facilitarlle o crédito as familias, as pemes e ao comercio polo miúdo….!!!!.
Non está de mais lembrar que, tamén en relación a Grecia, M. Draghi co gallo de obrigar ao goberno de Syriza a fincarse de xeonllos e aceptar uns axustes brutais pechoulle a banca e ao propio goberno gregos as fontes de financiación colocando así, a ámbolos dous, ao borde da suspensión de pagos por falta de liquidez. Igualiño que está facendo agora coa grande banca europea!.
E si, son este tipo de persoeiros quen dirixen hoxe en día, por delegación da maioría dos gobernos europeos, a gobernanza na UEM. “Uns tipos estupendos”!!!!!.


Manoel Barbeitos Alcántara

miércoles, 25 de noviembre de 2015

Sí a la guerra (con perdón)

Aunque puede parecer escandaloso el título de este artículo, mi intención no es estimular el belicismo, sino reflexionar sobre un problema con el que probablemente tengamos que convivir (malvivir) en los próximos años. Los españoles sabemos bien lo que es soportar el azote del terrorismo durante muchas décadas y las instituciones internacionales habrán tomado nota de las experiencias tenidas de los países que lo han sufrido.

El terrorismo yihadista es fanático y no parece tener límites en sus criminales objetivos, pues las principales víctimas son musulmanes que no obedecen sus designios, árabes y otros pueblos, también “occidentales”, con los que no hay piedad posible. Tienen razón los que dicen que desde el año 2001 el mundo ha perdido el tiempo y no se ha preparado para un terrorismo que desea fervientemente la guerra porque “cuanto peor mejor”. Los yihadistas alimentan su esperanza en la total desestabilización del mundo, la obsolescencia de las instituciones internacionales y a división entre los países con regímenes laicos.

Una cosa es exigir ir a las causas del terrorismo yihadista y otra quedarse quietos ante los ataques a personas inocentes. ¿No es razonable que Francia conteste a los atentados de París con acciones de castigo a las posiciones de los yihadistas en Irak y Siria? Ya sé que el uso de la fuerza puede afectar fatalmente a inocentes (la población civil) pero no concibo a nadie que, viendo su casa atracada por unos maleantes, les invite a pasar, permita que maten a su familia y no actúe con la máxima contundencia para evitarlo. No queda más remedio que confiar en los mandos militares para que actúen con el mayor acierto en aquellas acciones de castigo y esas instrucciones las habrá dado el Presidente Hollande.

Ya hemos visto la acción de los yihadistas en Túnez (varias veces), en Kenia, en Malí, en el Sahel, en Siria, en Irak… Espero no quedarme solo en la apreciación de que las sociedades democráticas y otras que no lo son pero que execran el terrorismo, puedan actuar de la forma más inteligente, justa y en pro de la paz (valiéndose, si no queda más remedio, de la violencia, y si se quiere de la guerra). También la participación de España en dichas campañas contra el terrorismo internacional, comprometida como está en la ONU, en la Unión Europea y aliada con países como Francia y algunos de la cuenca mediterránea, como Túnez.

Lo que se debe pedir a los partidos españoles, en mi opinión, es que digan con claridad que política tienen respecto a este grave problema, en el que están en juego vidas humanas y probablemente el futuro del mundo, pues puede haber regímenes (estoy pensando en Turquía, en Rusia) que deriven hacia posiciones indeseadas. Ya sabemos que occidente ha puesto durante demasiado tiempo sus prioridades en la economía sin tener en cuenta las responsabilidades que estados como Arabia Saudita y otros de la península Arábiga tienen en el terrorismo yihadista. También son responsables los países (España entre ellos) por la participación en una guerra ilegal e injusta invadiendo Irak cuando el mundo sabía que la acusación que pesaba sobre Sadam Husein no estaba probada. La ignorancia de los problemas de mundo musulmán, particularmente árabe, llevó a verdaderos criminales de guerra a intervenir militarmente en Irak comprometiendo el futuro, que es nuestro presente.

El expresidente Zapatero propuso en su día, supongo que sinceramente, una “alianza de civilizaciones” que tenía que comprometer a Turquía, Irán, los países árabes de Oriente próximo y los de la cuenca sur del Mediterráneo. El actual Presidente del Gobierno, en la oposición, se mofó de aquella propuesta y otras prioridades dejaron en el cajón aquella propuesta inteligente y justa, que seguramente implicaría compromisos y recursos de ayuda en todas direcciones. Nada de eso se hizo. Cuando el mundo entienda que o se reparte la riqueza disponible en el planeta o siempre habrá quien esté dispuesto a, con la excusa de esa desigualdad, empuñar un sofisticado fusil, un paso de gigante habremos dado. No hay derecho a que se apoye a regímenes como el saudí por el solo hecho de que vende petróleo a occidente. Dicho régimen es el único del mundo –si no me equivoco- que tiene el nombre de la familia reinante, como si el Estado fuese propiedad privada de ese linaje (y lo es).

España ya tiene más de dos mil soldados esparcidos por medio mundo, en África, en Asia, entre otros continentes, en misiones de lucha contra el terrorismo, a favor de las poblaciones inocentes, intentando llevar la sanidad y el alimento allí donde se necesita, combatiendo a los señores de la guerra. Por lo tanto a nadie debiera extrañar que España tuviese que participar en una coalición internacional contra el yihadismo; a nadie debiera extrañar que en las acciones militares a llevar a cabo hubiese víctimas inocentes, a nadie debiera extrañar que España estuviese con los que sufren el terrorismo y no con quienes lo infligen. Los que dicen “no a la guerra” no dicen nada, porque con esa frase nada se soluciona. Los que dicen “no en mi nombre” tampoco arreglan nada, incluso parecen escapar de hablar claro. Los que decimos que España tiene que comprometerse en la lucha contra el terrorismo (con la guerra si fuese necesario) y esto sí es decir las cosas claras, comprometerse con argumentos, aceptando la más feroz crítica que corresponda a las democracias por haber estado dormidas, preocupadas solo por la economía.

Que una eventual guerra (hoy no se ha planteado aún) lleve a males previsibles no debe extrañar tampoco a nadie, pero quedarse quietos es suicida sin lugar a dudas, es cobarde y es injusto. Y aquel eventual compromiso de España contra el terrorismo internacional bajo el paraguas de la ONU, con el más serio y profundo debate democrático, pero ya, porque no podemos seguir esperando (un neófito dirigente político español ha dicho que sometería a referéndum la participación de España en una guerra contra el terrorismo). No tiene sentido militarmente, no lo tiene democráticamente, es una vaciedad de quien tiene por delante el tacticismo y no la vida de víctimas potenciales. 

L. de Guereñu Polán.

martes, 24 de noviembre de 2015

Compostela: El arte de cazar pobres

Por José Luís Valcarce
Es curioso como el lenguaje nos moldea. Las elites (con acento en la i) emplean el lenguaje como instrumento de poder. Generan un léxico propio que poco a poco nos va mutando, porque como dijera José Martí “así como cada hombre trae su fisonomía, cada inspiración trae su lenguaje”. El dogma neoliberal, no es menos: tiene su liturgia, sus mandamientos y, sobre todo (incluso sobre todos), sus términos. Es una fe que ha conseguido que lo que antes llamábamos pobres ahora sean “sin techo”, “marginales”; y, en un ejercicio que más que lingüístico es metafísico, que acabemos cayendo en el riesgo de olvidar que son personas acuciadas por la pobreza, la enfermedad. Personas que muy probablemente son víctimas de un sistema depredador basado en el usar y tirar al que no le importa dejar a nadie a la intemperie, como si fueran restos de naufragio.
Pareciera que la pobreza, ya que no quiere desterrarse de la realidad, ha de desterrarse del lenguaje, ocultando con el término “sin techo” la palpable presencia de los que nada tienen. Y en el siguiente quiebro -ideológico, sin duda- se construye un discurso en el que el “sin techo” es a la vez “marginal”: un individuo al margen de la sociedad y que, además, es culpable de su condición. No en vano, los marginales beben, se drogan, van desaliñados… Si están así, seguramente es porque quieren, piensan casi con total seguridad algunos. Y molestan; ante todo molestan; ocupan un espacio público que esos algunos consideran propio y del que es preciso expulsarlos, incluso por la fuerza. Ya que no tenemos intención de acabar con la pobreza, acabemos con los pobres.
El lector podrá pensar que exagero, pero por desgracia no. En Santiago de Compostela, eso es lo que propuso un amplio número de comerciantes de la zona antigua, cansados de que la presencia de lo que llaman “marginales” afectase negativamente a sus negocios. O el Ayuntamiento los echaba de las calles o ellos mismos solucionarían el “problema” creando una suerte de patrulla. Todo ello pregonado en ciertos medios de comunicación que sin el menor empacho pasaban en menos de una semana de glosar las excelencias de bajar impuestos a exigir la actuación de las autoridades para poner fin a la amenaza de los “marginales”.
Podría ponerme estupendo con aquello del monopolio de la fuerza por el Estado y escandalizarme porque unos comerciantes quisieran revivir el somatén, pero eso me parece casi nimio. Lo grave es que un amplio número de ciudadanos, -respetables según los estándares de nuestra sociedad- no ve el problema en la pobreza sino en los pobres. A los comerciantes no les parece digno de queja que esas personas estén en una situación de exclusión social, sin medios económicos, muchos de ellos con problemas de salud física y mental; por ellos los pobres pueden seguir siéndolo con todos sus problemas por siempre jamás mientras sea lejos, porque cerca afectan al negocio.


lunes, 23 de noviembre de 2015

EL MAL ARGUMENTO DE LA GUERRA

El terrorismo yihadista ha golpeado en París y, como ayer en Nueva York o en Madrid, la respuesta emocional ha sido inmediata. Despliegues policiales, ataques militares, mucho ruido mediático y poco análisis político. Atentados recientes igualmente mortíferos, en el Sinaí, en Ankara o en Beirut, no han provocado esa reacción apresurada de los gobiernos europeos. Hollande, como ayer Bush, ha desencadenado la respuesta de más alto nivel, la guerra.


Sin embargo el problema es muy complejo y difícilmente puede reducirse a un escenario de confrontación de ejércitos. Los atentados han sido ejecutados por jóvenes europeos, socializados en instituciones laicas y gozando de un nivel de bienestar que sus familias no conocieron jamás en los países de origen. Pero han sido captados y adoctrinados en el seno de la Unión Europea, en una visión fanática que asume el suicidio como martirio. La financiación y los adoctrinadores se mantienen en zona de sombra, aunque son conocidos suficientemente por los Gobiernos. De entrada parece que existen fallos clamorosos de inteligencia y de eficacia.

Ahora el enemigo es el ISIS como hace una década lo fue Al-Qaeda. Pero tras destruir tres países, Afganistán, Irak y Siria, el problema es hoy más grave que en 2001, como se comprueba en la multiplicación de incidentes en todos los continentes y la aparición de Estados fallidos como Libia, Somalia o el nuevo Irak por no hablar del Daesh, mal llamado Estado islámico.

La política de arrojar bombas mientras se evita la consolidación de países viables que afronten en origen sus propios problemas está creando un gigantesco éxodo migratorio hacia Europa, la quiebra de la solidaridad en la Unión Europea así como la llegada de más personas susceptibles de enrolarse en grupos fanatizados. Lo afirma la doctrina clásica pero se olvida con frecuencia: las armas no resuelven los problemas políticos. Y menos cuando el enemigo no está claramente definido, los objetivos son ambiguos y el terreno desconocido.

sábado, 21 de noviembre de 2015

Cuarenta años sin Franco vivo

Para los que tenemos cierta edad el franquismo ha significado, ante todo, el aislamiento de una Europa desarrollada y democrática, pero esto es lo de menos si tenemos en cuenta que, para los que tienen más edad aún, ha significado cárcel, tortura, destierro, insulto, oprobio y mil maldades. Franco murió hace cuarenta años pero el franquismo ha seguido en España de una forma u otra, ahora ya muy desdibujadamente. 

Primero una sociedad amedrentada (los que lucharon, no nos engañemos, fueron una minoría) estuvo bajo la férula de aquellas costumbres pacatas y censuradas, limitadas y sometidas a mil prejuicios. El franquismo se desmontó pronto institucionalmente, pero mermaneció sociológicamente varias décadas más; hoy incluso hay pequeños grupos y el partido que gobierna, que cobijan no pocos resabios de aquel franquismo carente de generosidad, sobrado de villanía y con un déficit democrático enorme. 

Los historiadores han demostrado ya la sangre fría, la crueldad y los crímenes cometidos por el general Franco y sus colaboradores, algunos de ellos todavía vivos; otros fallecidos no hace mucho, como el que fuera Presidente de la Xunta de Galicia, señor Fraga Iribarne. Esta gente se acomodó al régimen democrático, pero lo consideró siempre excesivo: por ellos no habría legislación sobre derechos civiles, no habría reconocimiento de las minorías sociales, no habría una Constitución como la tan denostada hoy por algunos sectores, pero tan útil durante este tiempo. Para los herederos del franquismo -los que lo nutrieron y los que lo heredaron- hoy no podríamos estar integrados en la Unión Europea porque no hubiéramos cumplido los mínimos exigibles; por los herederos del franquismo no se habrían democratizado y modernizado el ejército y la policía, no se hubieran destinado muchos recursos a la educación y a la salidad, entre otras cosas porque no se hubiera modernizado la Hacienda pública.

El nacioanalismo español, rancio y xenófobo que aún se escucha hoy por parte de algunos responsables políticos, habla a las claras de que el franquismo, como el fascismo en Italia, como el comunismo estalinista en Rusia y otras repúblicas, es difícil de superar. La sociedad en su conjunto, aunque solo sea por razones biológicas (las generaciones nuevas vienen y las viejas se van) ha ido ignorando poco a poco lo que fue el franquismo, pero puede decirse, sin temor a equivocarnos, que ha sido la peor época de la historia de España desde las Cortes de Cádiz, desde que es posible hablar del concepto de nación en un sentido popular y no dinástico. 

Aún hay quien no acepta la igualdad de género, aún hay empresarios que se resisten a cumplir con una legislación que exige igual salario a igual trabajo, aún hay quienes no quieren reconocer que debe resarcirse a las víctimas del franquismo, como a las del terrorismo, pues el franquismo fue un terrorismo institucionalizado, al menos durante buena parte de su andadura. Franco y los suyos no mataban tras un pasamontañas porque no lo necesitaban, lo habían desde despachos y edificios oficiales, lo hacían con el Boletín Oficial del Estrado; privavan de derechos básicos a la población -sobre todo a la asalariada- con la "legitimidad" de haberse levantado contra la legalidad nacional y haber aplastado a media España. 

El franquismo, cuarenta años después, puede que ya haya perdido sus perfiles más nítidos, pero sigue en algunos de edad avanzada que no han comprendido nada de la lucha de muchos por el país y las generaciones venideras, otros de menor edad que se aferran al egoísmo de disfrutar ellos solos de situaciones de privilegio; los más jóvenes ignoran en buena medida el verdadero alcance de un régimen, y de su encarnación, y es de esperar que lo aprendan durante su vida, porque merece la pena para que no nos repitan experiencias negras, ahora que, mal que bien, estamos en una andadura razonablemente democrática. 

L. de Guereñu Polán. 

viernes, 20 de noviembre de 2015

POIDA QUE AINDA ESTEAMOS A TEMPO


En poucas semanas, exactamente entre o 30 de novembro e o 11 decembro, celebrarase en París a XXI Conferencia das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático.
E moi posible que os terroristas que levaron a cabo o criminal e monstruoso ataque na noite do 13 de novembro, que provocou 139 persoas mortas e 415 feridas, tiveran presente este feito e buscaran así que a súa acción producira un maior impacto tanto mediático como político. Poida que a reacción do goberno francés que preside F. Hollande tamén estea en parte condicionada por ese evento. Sempre quedarán as dubidas, pero o que non parece cuestionable é que nesas datas os estados presentes no acto, maiormente os mais industrializados, deberan estar preparados para chegar a un acordo que, cada día que pasa, aparece como mais urxente. Un acordo que permita unha redución efectiva dos gases de efecto invernadoiro. Xa non é discutible que hai un quentamento global da atmosfera e que este débese fundamentalmente as actividades humanas. Xa ninguén pode negar esa evidencia tanxible e obxectiva.
Unha realidade que ofrece perspectivas moi sombrías de non tomar medidas de xeito inmediato. Segundo o IPPC –Grupo Intergobernamental de Expertos sobre o Cambio Climático, creado polas Nacións Unidas-, “a hipótese mais pesimista –sen un esforzo real na redución dos gases- predi, de aquí a 2100, temperaturas  o redor de 4ºC mais elevadas a escala planetaria e de o redor de 6ºC mais na superficie terrestre, é dicir, o caos. Nin sequera os escenarios intermedios poden garantir unha estabilización a medio prazo. So a hipótese optimista permitiría conter o aumento da temperatura global por debaixo de 2ºC, un límite que non se debe superar e, preferiblemente, que nunca se debe acadar. Mais aló, non e posible descartar a aceleración deste fenómeno con o rápido desxeo de Grenlandia, a modificación da circulación oceánica profunda e o desxeo do permafrost” –solo conxelado en profundidade- “nas terras boreais que conlevarían a liberación masiva de CO2” (PHILIPPE DESCAMPS: “Da ciencia a política”. Le Monde Diplomatique, novembro 2015).
Unha vez mais a solución é política como así o demostran as evidencias. A evidencia de que as actividades que mais contribúen ao quentamento da atmosfera –aquelas que usan como combustible o petróleo, o gas e carbón- son tamén aquelas que perciben das administracións públicas as maiores subvencións –superiores ás que perciben as que se apoian nas enerxías alternativas- A evidencia de que son os estados mais avanzados os que mais contaminan: entre os Estados Unidos (27%) e a Unión Europea (24%) acumulan mais de 700.000 millóns de toneladas de emisións de dióxido de carbono (CO2) que supoñen a metade (51%) do total mundial. En relación a España compre subliñar que no ano 2012 superaba nun 15% o prometio máximo fixado no protocolo de Kioto (27%) sendo o estado industrializado onde mais medraran as emisións. En Galiza superouse o prometio nun 10%.
Os datos apuntan, xa que logo, a que estados son os que teñen que facer un maior esforzo na redución da emisión de gases –Estados Unidos e a Unión Europea- e que actividades teñen que ter un maior control –as que usan petróleo, gas e carbón-. Como se pode ver son os estados do Norte –os mais ricos- quen mais contribúen ao cambio climático. Nembargante están sendo os estados do Sur –os mais pobres- quen mais están sufrindo as consecuencias dese cambio: desertización, furacáns, monzóns.
E urxente que os estados cheguen a un acordo. Un acordo que con Obama na presidencia dos Estados Unidos –Obama, afortunadamente non é  George H.W. Bush quen fixera fracasar o cumio de Río (1992): “o american way of life non e negociable”- parece mais viable aínda que nos quedan as dúbidas de cal será o comportamento de moitos estados europeos, desta Unión Europa que non parece quen de camiñar pola senda do sentido común.


Manoel Barbeitos Alcántara

miércoles, 18 de noviembre de 2015

FALANDO DE DEREITOS HUMANOS

Esta vez vou deixar de lado os asuntos puramente económicos e voume a referir a temas políticos, exactamente aos dereitos humanos. O fago a propósito do criminal atentado fundamentalista –tódalas evidencias apuntan a un comando- de París que deixou a sanguento balance de 139 mortos e 415 feridos. TERRIBLE.
Sei que o que vou dicir pode ser malinterpretado ou, no mellor dos casos incomprendido. Non me importa: ninguén me pode negar a miña dor polas vítimas deste salvaxe atentando nunha cidade a cal téñolle, por razóns varias, un particular cariño.
Por que o que vou dicir é que, de ningures, me solidarizo ca salvaxe resposta –cantas vítimas civís monsieur?-  que o socialdemócrata F. Hollande está dándolle a este criminal atentado. Non me solidarizo por que, na miña opinión, F. Hollande e os seus aliados occidentais tamén estanse comportando coma salvaxes no terceiro mundo e, neste caso, no Oriente Medio. Estanse comportando como os propios terroristas: alguén leva conta das vítimas humanas, maioría inocentes, habidas por mor das guerras e a violencia nesta zona do planeta?. Alguén sabe cantas son as vítimas producidas por armas vendidas, entre outros estados occidentais, por Francia?. Segundo as fontes mais fiables en Iraq as vítimas mortais, dende a invasión dos USA, están preto das 200.000, en Siria dende que estoupou a guerra civil van aló mais de 120.000 mortes, en Afganistán e segundo as fontes mais solventes (ACNUR) o número de mortos civís oscila entre os 2.500 e os 3.000 por ano dende que tivo lugar a invasión estadounidense (outubro 2001). E os civís desprazados polas guerras e os conflitos?: 6.500.000 en Siria dos cales 2.400.000 son refuxiados, en Iraq 2.674.000 desprazados e 1.200.000 refuxiados, Palestina: 420.000 desprazados. Alguén en occidente se preocupa por eles?... Son persoas –homes, mulleres e nenos/as- que foxen da guerra, das ditaduras e do terrorismo. Tamén da pobreza e da miseria das que occidente en absoluto é inocente.
Alguén sabe de onde proceden as armas que utilizaron os terroristas na salvaxada de París?. Alguén sabe como se financia o chamado Estado Islámico?, e como xurdiu?.  Alguén lembra quen eran os aliados de occidente cando os rusos estaban en Afganistán, Hadam Hussein en Iraq, Gadafi en Libia, Mubarak en Exipto e Ben Alí en Túnez?. Alguén se lamenta das salvaxadas que o criminal goberno israelí esta facendo tanto en Gaza –so na derradeira acción criminal do goberno xudeu que tivo lugar en xullo do 2014 os bombardeos israelí causaron, entre a poboación palestina, 2.143 mortos e 11.500 feridos, nun 70% civís- como en Cisxordania –so no mes de outubro morreron 80 palestinos a mans do exercito israelí-?, salvaxadas que na derradeira década teñen provocado a morte de mais de 1.500 nenos palestinos. Ocorréuselles as potencias occidentais facer algo por parar este magnicidio, xa non falo de bombardear Israel pois ademais de inviable sería unha nova salvaxada.
Non era o ditador Assad un aliado de occidente?. Non eran a defensa dos dereitos humanos, a loita contra o terrorismo e a defensa da democracia as razóns que xustificaron as intervencións de occidente en Afganistán, Iraq, Libia, Siria….?. Pois vaia non parece que as estatísticas de mortos, desprazados e refuxiados avalen o éxito nesa defensa dos dereitos humanos e da democracia.
O sinto pero non podo evitar a sospeita de que tanto na reacción de F. Hollande como na de moitos dos seus aliados –como por caso M. Rajoy- hai un frío e calculado obxectivo electoral de políticos a baixa. Por todo isto aplaudo a resposta negativa de PODEMOS –e mais en concreto de Pablo Iglesias- a “oferta” de M. Rajoy para unirse nun fronte antiterrorista  –ultimamente e moi doado a propoñer frontes-.
Como lles vou a crer que defenden os dereitos humanos cando os están vulnerando un día si e outro tamén?, como lles vou a crer cando na loita contra o terrorismo as súas actuacións amais de seren unilaterais (onde vai a ONU?) son absolutamente arbitrarias?. Como vou a crer na sinceridade de F. Hollande cando na súa loita contra o terrorismo en África o que prima son os intereses das súas centrais nucleares e da súa industria armamentística?. Como lles vou crer si son os mesmos que para xustificar os brutais bombardeos e a ocupación de Iraq mentiron con total premeditación e alevosía?. Como lles vou a crer a estes gobernos cando din que están sinceramente comprometidos con a democracia en Oriente Medio cando apoian ditaduras salvaxes como as dos emiratos árabes que negan calquera dereito democrático aos seus cidadáns e tratan como animais aos emigrantes –por non falar do trato que aplican as súas mulleres- amais de seren, en moitos casos, quen realmente financian aos grupos terroristas islamitas? Pois, quen está financiando o estado islámico ISIS?...
Unhas crenzas que non me impiden, senón todo o contrario, solidarizarme coas vítimas e os seus familiares deste salvaxe, criminal atentado: participei como moitos santiagueses na concentración silenciosa oficial.  Non mo impiden por que eu solidarízome sempre con tódalas vítimas tanto dos criminais atentados, como das guerras criminais, dos bombardeos salvaxes, da violencia institucional, da fame provocada pola avaricia e a falta de sentimentos de empresas e gobernos. Unhas crenzas que non me impiden defender a necesidade de combater unidos o terrorismo, todo tipo de terrorismo, pero empezando por atallar as causas que o facilitan e/ou favorecen. Acaso fai falla lembrar como naceu Al Qaeda?.
Por certo un derradeiro dato para a reflexión: a maioría dos terroristas que lanzaron este ataque en París eran de nacionalidade.. francesa. E entre as vítimas había…. musulmáns.


Manoel Barbeitos Alcántara.

martes, 17 de noviembre de 2015

CUI PRODEST?, ...A QUIEN BENEFICIA….

Erase una vez un país que se llamaba Persia...Un Primer Ministro accede a su cargo de forma democrática en 1951. Se llama Mohammad Mosaddeq. Y tiene la peregrina idea de que los recursos nacionales debían favorecer al pueblo en primer lugar y para ello se lanzó a nacionalizar el petroleo, que estaba en las castas manos de compañías americanas y británicas. Al tiempo se le ocurre democratizar un estado arcaico y encaminar al país por sendas de civilismo y modernidad.

Unas organizaciones SI gubernamentales, la CIA y el MI 6 (con licencia para matar), interpretando fielmente los intereses de sus jefes políticos arbitraron un golpe de estado que arrojó del poder a tan iluso caballero (Operación Ajax), estableciendo como jefe absoluto al virtuoso Sha Mohamed Reza Palevi, apoyado en la limpieza de subversivos, por su afable policía secreta, la Savak. El bueno de  Mohammad Mosaddeq por lo que pudiera ser permaneció, tras pasar varios años en prisión, confinado hasta su muerte…El virtuoso Sha, muy amable en las concesiones de petroleo con sus mentores, a pesar de la eficacia de la Savak tuvo que salir por pies en 1978 dejando tras de si  desbarajuste, corrupción y miseria, que dio alas al fundamentalismo mas brutal de la mano de un  tal Sr. Jomeini

Afganistán ese país cuasi fallido que hoy vemos hundido en la miseria moral y material, en una ocasión se llamó Ariana. Formó parte del Imperio persa Aqueménida, del reino helenístico de Bactriana, del Imperio Kushān, y del Imperio Persa Sasánida. Tuvo como religiones  el budismo, el  el zoroastrismo   hasta convertirse al Islam alrededor del año 600 con la llegada de los árabes. En su tierra floreció la erudición de manos de Avicena y Algazel en filosofía, Al-Razi y Al-Nafis en medicina, Al-Khwarizmi y Al-Biruni en matemáticas, Omar Khayyam y Firdusi en literatura, Al-Jazari en ingeniería. Su territorio tenia zonas muy prosperas que formaban parte de la mítica  Ruta de la Seda que iba desde Bagdag hasta Samarcanda,

Lo mas próximo al actual estado de Afganistán data de 1747 y desde 1837 hasta que tras la I Guerra Mundial se vieron obligados a marcharse, estuvo bajo dominio ingles. Tras muchos tumbos en una historia tan abrupta como su geografía física, proclamo la República en 1978 tras despedir poco amistosamente al sátrapa reinante. La inclinación de la misma era claramente prosovietica. El 30 de abril de 1978 Nur Mohammad Taraki fue elegido Presidente. Y no tiene mejor ocurrencia  que iniciar un programa de reformas... una campaña de alfabetización en el que por primera vez en las escuelas se enseñó en las lenguas nativas de los alumnos y asisten mujeres. Se tomó en serio la reforma agraria, la laicidad del Estado, eliminar el cultivo del opio, legalizar los sindicatos, y establecer una ley de salario mínimo. No satisfecho el buen hombre, acometió la promoción de igualdad de derechos para las mujeres: permiso de no usar velo, permiso de transitar libremente y conducir automóviles, abolición de la dote, integración de mujeres al trabajo y a estudios universitarios, así como a la vida política con cargos públicos, llegando a elegirse las primeras siete diputadas...A comienzos de 1979 en oscuras circunstancias Taraki es derrocado y ejecutado asumiendo el gobierno Jafizulá Amín. Seria efímero, pues informada  la KGB, organización SI gubernamental con poco sentido del humor, del contacto de Amín con Pakistán y la CIA impulso a la URSS a intervenir militarmente conforme el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República Democrática de Afganistán, concertado entre Brézhnev y Taraki el 5 de diciembre de 1978. Jafizulá Amín que apenas estuvo cuatro meses en el poder.

En  diciembre de 1979  se inicia una larga guerra civil que se prolonga hasta 1989, tiempo en el que se enfrenta el el ejercito gubernamental apoyado por una poderosa presencia militar soviética contra los insurgentes muyahidines, grupos de guerrilleros afganos integristas,  a los que USA a través de su organización SI gubernamental proporcionó ingentes cantidades de armas y dinero. La «Operación Ciclón». Algo concorde a las practicas de la llamada guerra fría.  Una vez retirados los soviéticos por orden de Gorvachov en 1989, tras un espectacular fracaso, el gobierno de la República Democrática Afgana se mantuvo en el poder hasta 1992, año en el que fue derrocado por la resistencia integrista...Los talibanes bien armados y pertrechados por por la organización Si gubernamental yanqui campan a sus anchas y comienzan a dinamitar la modernidad y los Budas de Bamiyan...

Reagan, la familia Bush, el tolerado burdel político saudí (tan hogareño para la familia Borbón),  los oligopolios del petroleo y el armamento….Las guerras del golfo...La destrucción y holocausto de Afganistán primero, luego Iraq, Libia después y finalmente Siria. Las falaces primaveras árabes ...baños de sangre y fermento de fundamentalismos...La vomitiva imagen de la foto de la Azores (aun  impunes sus protagonistas)...La cínica misión de Libertad Duradera.. Segar cualquier mínimo factible de libertad y laicismo en zonas mas o menos estabilizadas y disparar un fundamentalismo islamita hasta entonces ausente en la escena...Y duradera si, para varias generaciones...La miseria absoluta de la población, la destrucción total de sus infraestructuras, la desaparición del concepto de estado en una orgía de sangre y horror... Y desde luego el saqueo con la mayor impunidad de los intereses locales...comenzando por el petroleo...

Es terrible e intolerable la muerte de cerca de 140 compatriotas europeos en París...Una barbarie sin paliativos. Y no lo es menos, en otro momento, la de doscientos españoles en unos trenes que amen del horror y la muerte hubieron de sufrir la infamia del mas indigno dirigente de este país, D. José María Aznar López, presidente de honor del Partido Popular y entonces presidente del gobierno que intento manipular todo aquel sufrimiento para ganar con innoblles mentiras, las elecciones que estaban a punto de celebrarse. Pero no menos terrible es la destrucción intencionada y sistemática e media docena de países al menos. De mas de medio millón de muertos habidos en ellos, de cientos de miles de personas que huyen en la precariedad mas absoluta de una situación que les fue impuesta, en muchos casos dejando la vida en el camino...Y no es menos terrible, la brutal desastabilización de una región ya de por si compleja, sin el un espacio razonable para la esperanza.

Todos los muertos tienen el mismo valor. Son victimas, son sujetos pasivos de las canalladas de los que se dan golpes de pecho y pronuncian frases tan campanudas como hipócritas. Ciertamente hay desatada una locura criminal embozada en un fundamentalismo inculto, salvaje, inhumano...En la marginación, la miseria y la desesperación. Pero el primer acto de cinismo es presentar a millones de árabes musulmanes, -tan victimas  como los de París o Madrid-, como el enemigo… No. Esa no es la verdad. Una verdad que obligadamente se debe establecer para iniciar un diagnostico correcto...Con preguntas tan ingenuas como quien es realmente esa agrupación asesina llamada, el ISIS?...Quien es Al Qhaeda?...quien era Bin Laden?...quienes compartían negocios con el?...quien los armó? Quien los adiestró? Quien los financia? En que medida, quien los adiestró, los armó, los financia, sigue estando tras ellos manipulándolos en la sombra.…

Los asesinos los conocemos...Sus rostros de sicarios infames llegamos a verlos en ocasiones...Pero no son los locos del cinturón de explosivos, el homicida del kalasnikov, los mercenarios del horror y la muerte los autores intelectuales...No. Bajo ningún concepto. Aunque jugando con los sentimientos de la población quieran hacerse quedar ahí las responsabilidades.

La solidaridad natural e inmediata con las victimas no solo es obligada sino que mana espontanea  de los corazones limpios de la ciudadanía. La denuncia de la monstruosidad habida no puede tener reticencias. Pero esa misma ciudadanía no puede aceptar ser usada como marioneta de la manipulación al servicio de los intereses oscuros que con el crimen y el horror ven incrementada su cuenta de resultados. Se hace necesario saber la verdad...esa que esta tan reñida con las organizaciones SI gubernamentales que son los cipayos indispensables del poder obscuro para mover sus siniestros hilos. Es necesario saber quienes son los autores intelectuales que han promovido, promueven, mantienen y usan el terror y el dolor al servicio de sus sucios intereses. Quienes por siniestros agentes intermediarios, intentan socavar la Democracia, la Libertad, La Igualdad y la Fraternidad. Desenmascararlos y jugarlos por sus crímenes es el primer paso para la Paz.

¿Porque han sido asesinados 140 franceses? Porque han sido hace años asesinados 200 y pico de españoles?..¿Porque han sido masacrados centenares de miles  de victimas en diversos sitios y lugares?...¿Conque objetivo se aprovecha esta para cada día reducir mas los derechos civiles y ciudadanos y dinamitar la solidaridad?... ¿Por que y para quien es útil esta ordalía de dolor y sangre?…. A partir de ahí quizás podamos empezar a afrontar un drama cuya dimensión aun no se nos alcanza.


Surge la vieja pregunta policial ….Cui prodest?, ...a quien beneficia...

Antonio Campos Romay

lunes, 16 de noviembre de 2015

POLÍTICA Y MENTIRAS DE ESTADO


En medio de la consternación que nos invade tras los salvajes atentados del pasado viernes en París, no puedo dejar de acordarme de José María Aznar y sus grandes mentiras, que son también las del PP.

Primera gran mentira

Tuvo lugar en el año 2003, cuando Aznar, siendo Presidente del Gobierno de España, afirmó sin inmutarse y en repetidas ocasiones, que en Irak se ocultaban  armas de destrucción masiva y eso justificaba la guerra y la invasión de aquél país. Lo dijeron también sus ministros, entre los que figuraba como Vicepresidente y Portavoz de aquél gobierno, el señor Mariano Rajoy. Las consecuencias de aquella barbaridad están hoy a la vista, tanto que el señor Tony Blair, Primer Ministro británico entonces y copartícipe de la misma mentira, ha admitido su error y pedido perdón recientemente, pero Aznar no. Hoy sabemos que el objetivo era el petróleo de Irak, y que de aquella guerra absurda seguimos pagando ahora las consecuencias.

Segunda gran mentira

Tuvo lugar un año después, tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que provocaron ¡191 muertos y 1.800 heridos! Aznar y su Ministro del Interior, el señor Acebes, insistieron en que había sido ETA. Mariano Rajoy Vicepresidente de aquel gobierno y candidato del PP para suceder a Aznar en la Presidencia del Gobierno, dijo también solemnemente: “Tengo la convicción moral de que fue ETA”. No hubo empacho en insistir en la mentira, aún cuando las pruebas eran clamorosas sobre la autoría yihadista. Se seguiría insistiendo en la autoría de ETA durante mucho tiempo, presionando a los medios de comunicación, a las asociaciones de víctimas del terrorismo, e incluso en el seno da la comisión de investigación parlamentaria. Hoy sabemos que aquél terrible atentado fue consecuencia del apoyo y participación del gobierno de Aznar en la guerra de IRAK, y que eso lo supieron él y el PP desde el principio.

Tercera gran mentira

En noviembre del 2007, Mariano Rajoy, siendo ya entonces presidente del partido popular, restó importancia al cambio climático sacando a colación a un primo suyo, catedrático de física en la Universidad de Sevilla, diciendo que él sabía poco de este asunto, pero su primo si sabía y le dijo “He traído aquí a diez de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tempo que hará mañana en Sevilla ¿Como alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años?” Pocos meses después, era Aznar quien como Presidente de la Faes, presentaba el libro del checo Vaclav Klaus, titulado “Planeta Azul pero no Verde” editado en España por la Fundación del PP. En aquél acto, Aznar denunció el “alarmismo climático”, calificó el cambio climático como un mito, y dijo que la comunidad internacional debe prestar mayor atención a otros asuntos más preocupantes que “el aumento de unos grados en la temperatura global”.

Cumple recordar que por entonces, el gobierno que presidía José Luís Rodríguez Zapatero impulsaba la implantación en España de las llamadas energías alternativas, particularmente la solar y la eólica, y la reducción de la nuclear, algo que Mariano Rajoy cortaría de raíz al recuperar el poder a finales del 2011.

Hoy ya nadie se atreve a poner en duda la grave realidad del cambio climático y sus principales causas. Nuevos acuerdos entre Estados Unidos y China para la reducción de emisiones de efecto invernadero, y las grandes expectativas generadas ante la “Cumbre del Clima” que tendrá lugar en París en diciembre de este año 2015, ponen de manifiesto la preocupación existente. Hasta el Papa Francisco se ha hecho eco del problema publicando nada menos que una encíclica, la denominada “Laudato Si” llamando al mundo a reaccionar ante tan grave situación.

Otras mentiras importantes

La corrupción política en España se ha convertido en un verdadero problema de estado, que amenaza a la propia convivencia democrática pues lejos de haber sido atajada, amenaza cual gangrena a las grandes instituciones como la Justicia o los grandes medios de comunicación (el llamado cuarto poder), dejando en los partidos políticos que han gobernado, pero sobre todo en el PP, peligrosas secuelas difíciles de extirpar.

Con absoluta falta de escrúpulos y con total desprecio al ciudadano se miente en los programas y en las campañas electorales. Con frecuencia una gran mentira se intenta ocultar y enmascarar con otra, en una espiral de falsedades que nos arrastra al desastre. Lo prometido por Mariano Rajoy en la campaña del 2011 en materia de empleo, condiciones de trabajo, sanidad, educación, pensiones, deuda pública, libertades, etc., y lo aplicado inmediatamente después de llegar al poder es una auténtica antología de la mentira en política, cuyo precio a pagar parece que será alto, pero que está por ver.

El mentiroso es en realidad un corrupto, un ser falso, indigno de representarnos y gobernar. Es un peligro y está lejos de ser la solución de nada pues él es en sí mismo el problema. Se avecinan nuevas elecciones y tenemos ante nosotros la posibilidad de alejar de la vida pública, de las instituciones y de los gobiernos a los mentirosos, pues con ello ganará el país y ganaremos todos. Decir la verdad es condición de la persona íntegra y decente, y esta ha de ser cuestión previa para ejercer la política cualquiera que sea la respectiva opción ideológica o programática.

Xesús Mosquera Sueiro / 16 de noviembre de 2015
viernes, 13 de noviembre de 2015

Las candidaturas electorales

Cuando se restauró la democracia en España a partir de 1978 (Constitución) vi razonable que el sistema electoral reforzase el papel de los partidos políticos, que estaban hechos polvo. De igual manera que se financiasen con fondos públicos en parte. Una vez que los partidos políticos ya están asentados en España, algunos de ellos ni se sabe para que, y que son consustanciales a un régimen democrático, creo que una ley electoral nueva se hace necesaria como agua de mayo.

Durante mi experiencia como militante socialista asistí atónito no pocas veces al empeño que algunos ponían en ocupar puestos en las diversas direcciones (provinciales, regionales y Comité Federal). No representaban más que esfuerzo sin remuneración alguna; pero pronto me dí cuenta de que estar en esos órganos permitía tener ventaja para aparecer como candidato/a "de salida" en una lista electoral. Si alguien no estaba solía preterírsele por muchos valores que atesorase. 

También me dí cuenta de las muchas presiones, llamadas, acercamientos, posicionamientos y riñas que se provocaban con tal de tener un puesto en la candidatura que se iba a someter a juicio de los ciudadanos. Los órganos periféricos propinían y los órganos centrales decidían, no pocas veces torciendo por completo la voluntad de aquellos. No me alarmo por ello, pues la dirección de un partido ha de tener claros los perfiles de las personas que necesita para trabajar en el Parlamento; otra cosa es que esos perfiles, en buena parte de los casos, consistían en ser leal -en el peor sentido de la palabra- al mandamás de turno.

Yo mismo he formado parte de candidaturas del Partido Socialista al Congreso -siempre de relleno- y para sendas candidaturas al Ayuntamiento de la ciudad donde vivo, siendo elegido concejal en ambos casos. No pocas veces vi como verdaderos indeseables se colaban en las candidaturas con todas las bendiciones... menos de quienes conocíamos su indeseabilidad. Luego vino la costumbre de que un dedo prodigioso nombrase a personajes que podían o no ser notables en sus profesiones respectivas, pero que resultaron ser pésimos representantes políticos: traicionando al Partido Socialista, cambiándose de disciplina, saltándosela no pocas veces, planteando posiciones contrarias en público y cosas por el estilo. Recuerdo los casos de sendos jueces, uno de ellos vigués, capturas hechas en el Partido Comunista que luego resultaron ser amantes de coches de lujo... verdaderos casos de transfuguismo alentados desde la misma dirección socialsita, como es el caso de una exalcaldesa de Córdoba que luego llegó a ministra de Agricultura sin haber dejado saldo alguno al que agarrarse. Otros han sido premiados con el Parlamento Europeo, verdadera cámara que está tan lejos de la ciudadanía que esta la percibe -creo yo- en la luna.

Las cosas no han variado: se siguen cooptando candidatos sin más criterio que la afinidad al digitalizador de turno, la simpatía personal o la adulación más o menos evidente. Las elecciones primarias han quedado como un epígrafe engañoso: se celebran cuando interesa y se relegan cuando no. Creo que va siendo hora de que los partidos políticos propongan y la ciudadanía disponga: es decir ¿no se podría aprobar una ley electoral por la que los partidos propusiesen sus candidaturas abiertas, con la posibilidad de que los electores voten a los/las que consideren aceptables y no lo hagan en los casos contrarios? Ahí se vería quien es el candidato con arraigo, y se vería el caso de aquel indeseable, que habiéndose colado en una candidatura con malas artes, recibe mil o dos mil votos menos que el resto? (incluso no saliendo elegido porque el sexto en el orden le ha aventajado en votos donde el indeseable era primero).

Se han dicho no pocas tonterías sobre la necesidad de una nueva ley electoral que nunca vemos, como que en las elecciones primarias voten las persoans que digan simpatizar con el Partido Socialista, pudiendo entonces hacerlo hasta sus enemigos. Aún a riesgo de que mis ideas sean también consideradas "tonterías", creo que es llegado el momento -urgentemente- de que los ciudadanos tengan mucho más que decir que los dedos prodigiosos de los mandamases, que están para proponer soluciones a los graves problemas de la gente y no para congraciarse con sus amiguetes. 

L. de Guereñu Polán.

INFLACION VERSUS CRECEMENTO ECONÓMICO


Fai xa algúns días –o 1 de novembro- o meu querido amigo Xosé Carlos Arias –catedrático de Política Económica da Universidade de Vigo- escribía en LA VOZ DE GALICIA, “a política monetaria non vai dar xa para moito mais, polo que, si se quere afastar as perspectivas da temida deflación e dunha xaponesización da economía europea haberá que pensar en serio en vías de intervención que inciden mais directamente sobre a economía real. E iso chámase política fiscal activa e reformas que favorezan as ganancias en produtividade”.
I é que nesta crise que nos esnaquiza estamos asistindo, como vimos repetindo reiteradamente neste espazo, as múltiples manifestacións dos paradoxos e contradicións que agocha o pensamento neoliberal que domina a maioría dos gobernos e instancias europeas. Unha de tantas é a que afecta a “temida” inflación. Como é ben sabido para os monetaristas –banqueiros e bancos centrais, gobernantes neoliberais, instancias europeas ….- o peor mal é  a inflación que “debe seren combatido sen piedade” pois, segundo eles, unha inflación alta –para estes profetas do mal toda aquela que estea por riba do 1/2%- e moi mala para a economía.
Non vou agora a entrar en debater este argumento “filosófico” –pois diso trátase, de filosofía- que aos únicos que beneficia e aos banqueiros –con taxas de inflación baixas maiores ganancias polo diferencial do tipo de xuro e maiores posibilidades para a especulación-. Nembargante si vale a pena subliñar que levamos xa longo tempo nunha deflación –inflación negativa- sen que se vexan as vantaxes da mesma pois continuamos –a pesares do pequeno respiro actual- engaiolados nunha longa recesión económica. E os banqueiros, políticos e altofalantes que tan prestos están para denunciar e/ou criticar calquera desvío inflacionista permanecen agora calados diante dunha situación deflacionaria. Algo que pon en evidencia os seus reais intereses pero que, como di o meu amigo X. C. Arias. non favorece o crecemento económico e a creación de emprego senón todo o contrario polo que os gobernos deben actuar con outras palancas ademais da política monetaria.
A economía española presentaba no mes de outubro deste ano una taxa interanual de inflación do -0,7%, e pechara o ano 2014 cunha inflación negativa     (-1%) algo que facía moitas décadas que non sucedía. Se nos atemos ao pensamento neoliberal parecera que estamos diante dun dato económico positivo pero …. todo o contrario é un moi mal dato que as elites queren ocultar e/ou ignorar pois reflicte unha situación de recesión económica. Vexamos por qué.
En primeiro lugar hai que sinalar que as taxas de inflación negativas –de deflación- prolongadas van sempre unidas a situacións de depresión económica. Algo que se pode comprobar se acudimos a historia: finais do século XIX, anos 30 do século XX.
En segundo lugar a inflación sole estar ligada á variacións da demanda agregada –en realidade á relación entre a demanda e a oferta agregadas-. Nesta fase tanto o consumo das familias, como o investimento privado e o gasto público   –tres compoñentes da demanda- están moi por baixo da capacidade produtiva real das economías galegas e española o que fai que os prezos turren a baixa. En termos macroeconómicos a demanda agregada non medra ao nivel da oferta facendo baixalos prezos para que ambas se equilibren.
Finalmente a actual situación de deflación deriva en parte da situación do emprego e os salarios. Como demostran as evidencias galega i española o elevado desemprego turra dos salarios a baixa: os traballadores teñen menos forza para presionar  e conseguir subas salariais e os empresarios teñen mais capacidade para seren aínda mais duros e oporse as demandas salariais. Como os prezos están relacionados cos custos laborais medios, unha baixa nos salarios repercute nos custos laborais i estes nos prezos. Velaí unha das causas da deflación en Galiza i en España: o elevado desemprego. A ecuación é sinxela: elevado desemprego-caída dos salarios nominais-caída da demanda agregada-baixa nos prezos-deflación.

Manoel Barbeitos Alcántara.

miércoles, 11 de noviembre de 2015

Los extranjeros en la antigua Grecia

No recuerdo de quien leí una reflexión sobre el trato que los antiguos griegos debían dar a los extranjeros, pero sé que era un clásico y decía que las relaciones con ellos debían ser sagradas, pues los extranjeros carecían en tierra extraña de parientes y amigos, de forma que ser hospitalarios con ellos era como serlo con el mismo Zeus, su protector.

Creo que una de las señas de identidad de la izquierda europea, en particular de los partidos socialistas, debiera ser recibir a inmigrantes y refugiados con toda la humanidad posible, como si de algo sagrado se tratase. Además de que el derecho internacional obliga a dar un trato adecuado a los refugiados, que huyen de su país perseguidos, buscando salvar sus vidas, España y Europa han tenido momentos trágicos de sus historias respectivas en que muchos de sus habitantes se han visto acogidos en otras partes del mundo como refugiados y/o como inmigrantes. Y esta seña de identidad que debiera ser irrenunciable para la izquierda europea cobra mayor importancia cuando el fascismo y el conservadurismo están unidos en un común demonimador: combatir el actual estatuto del refugiado y limitar al máximo el derecho humanitario de los inmigrantes.

Vemos esto en el gobierno húngaro, en la actual Gran Bretaña y en otros países gobernados por la derecha, pero también en otros donde es la izquierda hegemónica. El señor Cameron, primer ministro británico, sabe que, antes que en la Unión Europea, su país está asociado con Estados Unidos y con la Commonwealth. La política exterior de Gran Bretaña es la de Estados Unidos, Gran Bretaña no está en la unión monetaria y sus gobiernos han apoyado la intervención armada en países que ahora responden con una inestabilidad absoluta, con un terrorismo desatado y con graves responsabilidades internacionales. 

El señor Blair en su momento sabía -como lo sabían el presidente Bush y el impresentable Aznar- que en Irak no había armas de destrucción masiva: así lo aseguraban los señores el-Baradei y los demás expertos ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Otra cosa son los objetivos de aquellos mandatarios citados (en el caso del señor Aznar su enriquecimiento personal). Ahora el señor Cameron pretende firmar un nuevo estatuto de adhesión a la Unión Europea para conseguir limitar los derechos de los europeos de la U.E. en el Reino Unido, algo que va en contra de los tratados fundacionales, del de Maastricht y otros. Es contradictorio que quien se opuso a la secesión de Escocia abra el camino para la separación del Reino Unido de la Unión Europea. 

Alguien debe recordar al señor Cameron que el "Estado Islámico" existe, en parte, porque su país intervino ilegalmente en Irak, basándose en una falsedad, y la inseguridad que padece Europa hoy se debe en buena medida a la existencia de dicho "Estado Islámico". El señor Cameron también quiere que la U.E. garantice la preponderancia del poder fianciero británico en Europa, con lo que están claros los intereses que defiende. Inglaterra ya no manda en los mares y en el mundo, como hasta la primera guerra mundial, pero ahora quiere garantizarse el control de las finanzas en Europa. Contrasta este interés del señor Cameron con el desinterés por atender a los europeos de la U.E. en Gran Bretaña ¡no digamos a los inmigrantes y refugiados extracomunitarios!

Como no quiero caer en la verborrea fácil, sé que Reino Unido no puede seguir recibiendo la enorme cantidad de inmigrantes que ahora pero los 2,7 millones de europeos que viven en Reino Unido pagan sus impuestos en la mayor parte de los casos y contribuyen a la riqueza del país. Otra cosa es que el señor Cameron tenga que dar respuesta a los sectores más conservadores de su partido, de la sociedad británica y del fascismo isleño, que existe. También existe en Hungría, en España, en Francia, en Alemania (véase el caso de Dresde) en Austria y otros países europeos, de la U.E. y de fuera de la Unión. 

Si la xenofobia avanza volveremos a vernos abocados a situaciones indeseadas y que creíamos superadas, pero los grandes movimientos excluyentes que siempre han existido en el mundo reaparecen recurrentemente cuando ven que las instituciones democráticas son débiles, cuando aparecen colaboradores como el señor Cameron y cuando los graves problemas que aquejan al mundo crean el caldo de cultivo propicio. Claro que Europa no puede recibir a todos los refugiados que lo necesitan, ni puede recibir a todos los inmigrantes que quisieran llegar aquí, pero no lo puede hacer en el actual estado de cosas, si las condiciones de reparto de la riqueza, de modelo de desarrollo, de cambio institucional fueran otros podría hablarse de otra manera. 

La moral y la razón están con los programas de generosidad para con refugiados e inmigrantes. El egoísmo y el mantenimiento del actual "statu quo" son los que impiden que no podamos plantear acoger a refugiados e inmigrantes. Deséchense ideas sobre la "preservación de la cultura europea", sobre xenofobia y racismo, sobre defensa a ultranza del capitalismo rampante y se verá como sí es posible atender a las graves necesidades de comunidades enteras en el mundo. Cuestiónese el sistema económico imperante, repártase equitativamente la riqueza, edúquese a la población en la "xenía", aquella institución griega que consideraba dar refugio al extranjero como un deber sagrado y será posible lo que ahora se discute. No pierda el tiempo y las energías la izquierda europea en este asunto si no quiere verse arrastrada a una situación como la del período de entreguerras del pasado siglo. 

L. de Guereñu Polán.

martes, 10 de noviembre de 2015

SOMBRAS NA TRANSPARENCIA

O próximo mes entra en vigor plenamente a Lei  do Estado, 9/2013, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. Casi no límite, a Xunta ven de presentar a norma autonómica de desarrollo, que sustituirá á lei aprobada por unanimidade en Galicia no 2006, a primeira do Estado.


Dacordo cos datos de  Transparencia Internacional, Galicia foi retrocedendo postos, dende a primeira posición no ano 2010 ata a quinta no 2014. O Parlamento non ocupa unha boa posición, a decimoterceira. Só tres das grandes cidades galegas están por riba da media española como acontece con duas das catro Deputacións. En canto ós únicos organismos autónomos analizados, que son os entes xestores da política hidráulica, Augas de Galicia ocupa a penúltima posición. En resume, queda moito por facer en todolos planos das Administracións galegas.

A norma proposta polo goberno galego presenta algunhas eivas notables.  Por exemplo, os conflitos de intereses, entre o sector privado e o sector público.Temos evidencia recente de como funciona ese entramado de intereses no novo Hospital de Vigo. Logo de varios anos a Xunta ainda non foi capaz de ofrecer documentación solvente que avale a fórmula de xestión elexida.

Segundo exemplo, tamén sanitario. Está documentado como o conflito das vacinas deu lugar a un formidable negocio coa connivencia dalguns sectores profesionais. Si no Reino Unido se vacunaba o 2% dos menores contra unha das doenzas, e o 7% en Francia, en España foron vendidas doses para o 90%. As Administracións tardaron un ano en reaccionar de xeito coordenado diante dun claro sesgo de política de saúde inducido dende intereses comerciais.

Terceiro exemplo notable é a regulación do sector eléctrico. As cinco grandes compañías eléctricas españolas, con cifras de beneficios superior as suas homólogas europeas, marcan a axenda do Ministerio en asuntos como as enerxías renovables ou recentemente no Decreto de Autoconsumo, mesmo desprezando os informes da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia. Así o Goberno adopta solucións distintas ás que son impulsadas en países da nosa contorna, en beneficio exclusivo dos cinco operadores devanditos. A transparencia do sector é mínima e os intereses presentes en cada problema enerxético, raramente son explicitados.

O conflito de intereses tamén se produce no nivel dos funcionarios con capacidade de proposta ou que interveñen de xeito obrigado mediante informes nos procesos de adxudicación.  De novo o Hospital de Vigo ven de ofrecer unha mostra preocupante, onde o seguimento do contrato estaba adxudicado a unha persoa procedente da Admistración sanitaria e polo tanto con coñecemento profundo dos mecanismos reais de control dos servizos públicos e das concesións administrativas.

Un informe recente explicaba que o 55% dos abogados do Estado teñen dedicación parcial e un 40% están en excedencia. Non é comprensible que quen representa os intereses xerais, sexa captado polos intereses privados en conflito co Estado. Ten ocurrido, por exemplo no accidente do Prestige, que esta semana conmemoramos. 

Defendemos que a transparencia se extenda ás resolucións de autorización de compatibilidade que afecten tanto ós empregados públicos como os altos cargos logo do seu cese. Si se quere controlar unha práctica opaca utilizada como pago de favores, debe dificultarse o trasvase irrestricto, coloquialmente coñecido como “portas xiratorias”, establecendo limitacións tanto na saida como no reingreso.

O proxeto que hoxe debatimos exclúe da sua aplicación a entidades que este Grupo Parlamentario considera necesariamente suxeitas á transparencia, como as Administracións locais, as sociedades mercantís con participación do sector público superior a determiñada procentaxe e mesmo ás entidades privadas que perciban axudas por riba dun umbral e nas que as axudas representen unha fracción importante dos seus ingresos.

Tamén detectamos carencias no tratamento da contratación pública. Si asumimos que ten un efecto multiplicador no tecido económico, compre prestarlle máis atención e superar as disfuncións que os propios empresarios veñen denunciando. Así propoñemos publicar a informacion sobre cesión de contratos e sobre subcontratacións, e avaliar periódicamente a política de compra pública da Administración.

Ademáis, e recollendo a opinión de moitos expertos, propoñemos que todolos proxetos de investimento público superiores a cinco millóns de euros sexan obxeto previo dunha análise externa de coste-beneficio, algo que mellorará a eficiencia dos mesmos. E naturalmente que esas avaliacións sexan públicas. Tanto si son proxetos de execución directa ,concesional ou en rexime de colaboración público-privada. De novo, trátase de evitar que se repita o procedimento do novo Hospital de Vigo ou da Cidade da Cultura.

En materia de urbanismo propoñemos extender a información pública ás resolucións e informes da Xunta e tamén da Comisión Superior de Urbanismo e da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Porque é arredor do urbanismo onde se teñen producido os casos de corrupción de máis sona.

Ademáis propoñemos que se incorpore o concepto de “Pegada Lexislativa”, para coñecer en todo proxecto de lei os informes, asesoramentos, suxerencias de entidades alleas ó órgano promotor da iniciativa lexislativa e poder valorar os intereses afectados ou implicados. As normas ademáis de proceder da vontade libérrima do goberno, tamén respostan a demandas de grupos de interese. Esas demandas deben quedar explicitadas diante da opinión pública no trámite lexislativo.

Finalmente quería defender o principio da Regulación de Calidade, “better regulation”, tan ausente na producción lexislativa do goberno, e que debería de ser incorporado nesta norma. A frondosa producción lexislativa adolece dun elevado grao de improvisación como se demostra coas continuas modificacións de normas recentes. Inseguridade xurídica e exceso normativo contrarios a ese principio impulsado pola Unión Europea. Estou a falar dun tópico da Administración española que está lonxe de ser correxido e que mesmo dificulta o funcionamento das empresas no noso país, como teñen explicado distintos informes.

José Luís Mendez Romeu